DANE verification enabled on MS Exchange Online

Knubben, Bart bart.knubben at forumstandaardisatie.nl
Wed May 25 10:47:57 CEST 2022


FYI Microsoft recently enabled outbound DANE verification by default for all Exchange Online customers: https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/how-smtp-dane-works

For other DANE implementations, usage stats etc. see: https://github.com/baknu/DANE-for-SMTP/wiki

--
Best regards,

Bart Knubben
Netherlands Standardisation Forum
https://forumstandaardisatie.nl/netherlands-standardisation-forum


Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.More information about the dane-users mailing list