Proofpoint announces DANE support

Knubben, B.S.J. (Bart) - Forum Standaardisatie bart.knubben at forumstandaardisatie.nl
Tue Jun 25 21:56:09 CEST 2019


Hi,

See: https://twitter.com/ProofpointJ/status/1143536219126677504 and also https://mobile.twitter.com/internet_nl/status/1143548855075651584


-- 
Best regards,

Bart Knubben
Dutch Standardisation Forum
https://www.forumstandaardisatie.nl/content/english

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.More information about the dane-users mailing list