Overview of outbound DANE for SMTP support

Knubben, B.S.J. (Bart) - Forum Standaardisatie bart.knubben at forumstandaardisatie.nl
Tue Nov 27 17:03:54 CET 2018


Cisco added support for outbound DANE verification to their Email Security Appliance (AsyncOS v12.0):

* https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/security/esa/esa12-0/ESA_12-0_Release_Notes.pdf 
* https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/esa/esa12-0/user_guide/b_ESA_Admin_Guide_12_0/b_ESA_Admin_Guide_12_0_chapter_011000.html#id_85605 

> > Are you keeping this list on a website somewhere?
I put the list with software that supports DANE verification and some other pointers to DANE materials/resources on https://github.com/baknu/DANE-for-SMTP/wiki
Feel free to reuse. Suggestions/remarks are welcome.

-- 
Best regards,

Bart Knubben
Dutch Standardisation Forum
https://www.forumstandaardisatie.nl/content/english
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.More information about the dane-users mailing list