Overview of outbound DANE for SMTP support

Knubben, B.S.J. (Bart) - Forum Standaardisatie bart.knubben at forumstandaardisatie.nl
Fri Aug 17 14:05:10 CEST 2018


On Tue, Jul 17, 2018, Knubben, B.S.J. (Bart) - Forum Standaardisatie wrote:

> We made the following overview of products/services with outbound
> DANE support (i.e. DANE verification). Any remarks/additions are
> welcome.

> I. Supported:

Upcoming: PowerMTA 5.0 ( announcement on https://twitter.com/Port25Solutions/status/1029770765716123648 )


-- 
Best regards,

Bart Knubben
Dutch Standardisation Forum
https://www.forumstandaardisatie.nl/content/englishDit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.More information about the dane-users mailing list